Публикации

РЕШЕНИЕ ЗА КИБЕРЗАЩИТА КАТО УСЛУГА, ДОСТЪПНА ЗА ВСЕКИ

КИБЕРСИГУРНОСТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЛИ КАК ДА ГРАДИМ ДИГИТАЛНО ДОВЕРИЕ

Вихрен Славчев с експертно мнение по bTV за киберсигурността и защитата на личните данни

Интервю с Радой Павлов, корпоративен технологичен архитект в Университетската болница в Цюрих

Киберсигурността в здравния сектор – предизвикателства и решения