Постижения и принадлежност към бизнес организации

2009
Най-добър партньор-дебютант на ЕМС за годината

2010
Мнемоника е в ТОР100 на най-динамично развиващите се ИТ компании в България

2013
8 място по ефективност на служителите в класацията на 50-те водещи по този показател ИТ компании

33 място сред ТOP 50 най-печеливши фирми за годината

2014
Мнемоника е включена в класацията на Deloitte за 50-те най-бързо развиващи се компании в Централна и Източна Европа

Най-добър партньор на ЕМС за 2014 годината

2016
3 място в категория „Клиентска политика“ на Forbes Business Awards

2017
Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между „Мнемоника“ АД и Министерство на икономиката. Още…

Мнемоника е член на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Американската търговска камара в България (AmCham) и International Association of Privacy Professionals (IAPP)