Постижения и принадлежност към бизнес организации

2009
Най-добър партньор-дебютант на ЕМС за годината

2010
Мнемоника е в Топ 100 на най-динамично развиващите се ИТ компании в България

2013
• 8 място по ефективност на служителите в класацията на 50-те водещи по този показател ИТ компании
• 33 място сред Топ 50 най-печеливши фирми за годината

2014
• Мнемоника е включена в класацията на Deloitte за 50-те най-бързо развиващи се компании в Централна и Източна Европа

• Най-добър партньор на ЕМС за годината

• 5 място сред ИТ компаниите по ефективност на служителите и 13 място сред ИТ компаниите с най-голям ръст на бизнеса

2015
12 място сред системните интегратори по приходи и 6 място сред интеграторите на хардуерни системи

2016
3 място в категория „Клиентска политика“ на Forbes Business Awards

2017
• Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между „Мнемоника“ АД и Министерство на икономиката. Още…

• Мнемоника е в „Топ 50 ИТ компании с най-голям годишен ръст“ и в „Топ 20 най-ефективни компании по приход на служител“

2018
Една от водещите ИТ аутсорсинг компании у нас

Мнемоника е:
• член на IAPP
• член на БАИТ
• член на AmCham България
• сред основателите на DHI Cluster