Case studies

  • 2014 – Банка ДСК и Мнемоника: (виж)
  • 2015 – АДРЕС Недвижими имоти АД и Мнемоника: (виж)
  • 2016 – Агенцията за събиране на вземанията и Мнемоника: (виж)
  • 2018 – TBI Bank и Мнемоника: (виж)
  • 2019 – ПОК Доверие АД и Мнемоника: technews.bg и computerworld.bg