Обратна връзка от клиента

Удовлетвореността на нашите клиенти е основен приоритет в дейността на дружество “МНЕМОНИКА” АД и гаранция за качеството на проектираните от нас решения и внедрените продукти.
Качество на предоставените услуги, както и непрекъснато усъвършенстване чрез отстраняване на възникнали нередности и несъответствия, в това число и причините за тяхното допускане във всички етапи от създаването на нашия продукт е от първостепенно значение за нас.
Ето защо е особено важно, ако ни помогнете да станем по добри в работа си и възможно най-пълно да отговорим на изискванията на нашите клиенти.