Mnemonica JSC

Директива МИС 2

Новата година започва с нови предизвикателства.

На 27 декември 2022 г. Директива МИС 2 беше официално публикувана и с нея пред бизнеса се поставят нови, по-високи от всякога изисквания за киберсигурност.

  • Попада ли Вашият бизнес под обхвата на МИС 2?
  • Информационните Ви системи отговарят ли на изискванията на европейския законодател?
  • Може ли сами да изберете и имплементирате правилното решение, за да избегнете санкциите на регулаторните органи?

Екипът на Мнемоника е с дългогодишна, професионална експертиза в сферата на регулаторната съвместимост и повече от 13 години помага на български и международни компании да посрещнат предизвикателствата на киберсигурността. Ние разбираме Вашите нужди и заедно намираме подходящото решение, за да подсигурим бъдеще на бизнеса Ви.

Разработване на политики за анализ на риска и сигурност на информационните системи, действия при инцидент, непрекъснатост на стопанската дейност, сигурност на веригата за доставка, сигурност при придобиването на мрежови и информационни системи, киберхигиенни практики и обучение в областта на киберсигурността, политики и процедури относно използването на криптография и криптиране – това са само част от новите изисквания, на които всеки бизнес ще трябва да отговори.

С глоби до 10 млн. евро или 2% от годишния оборот на компанията, директива МИС 2 има за цел да наложи преминаване към едно по-високо ниво на киберзащита, да премахне различията в националните изисквания за киберсигурност и в прилагането на мерките за киберсигурност в различните държави членки.

Свържете се с нашия екип от професионалисти за напълно безплатна консултация.