Вихрен Славчев

Вихрен Славчев

изпълнителен директор

Вихрен Славчев е изпълнителен директор на Мнемоника и един от основателите ѝ.

Има повече от 15 години опит в сферата на ИТ и управлението, придобит в разработка на софтуерни продукти, сферата на недвижимите имоти и услуги и компании във финансовия сектор.

През 2009 г., заедно с Павел Йосифов, създава Мнемоника. Оттогава досега, заедно с ръководения от него екип, продължава да изгражда една от най-динамично развиващите се и успешни български ИТ компании.

Завършил е Техническия университет във Варна, специалност „Автоматика и системи за управление“.

Павел Йосифов

Павел Йосифов

технически директор

Павел Йосифов е технически директор на Мнемоника и един от основателите ѝ.

Има повече от 13 години опит в сферата на ИТ, като близо 10 години от тях са на управленско ниво.

Високата му квалификация и отговорно отношение се ценят не само от клиентите на Мнемоника, но и от най-големите компании в сферата на ИТ. Част от връчените му награди са: НР TOP CONTRIBUTOR for 2011 for Extraordinary results and HP team spirit и ЕМС MVP of the year за 2014 година.

Притежава множество сертификати и квалификации в сферата на системите за съхранение и обработка на данни, виртуализация, информационна сигурност и др. Завършил е Техническия университет в София, специалност „Електроника“.

 • Нашият екип

  се състои от висококвалифицирани експерти, всеки с повече от 10 години опит.

 • Сертификация

  • 80+ успешно придобити сертификата общо на екипа в следните основни направления: сигурност на данни, мениджмънт на мобилни устройства, виртуализация, регулаторни рамки и съвместимост (ISO 27001:2013), сървърни платформи, дискови системи, мрежови сертификати и други
 • Вътрешни обучения

  • над 15% от времето служителите прекарват във вътрешни обучения
 • Допълнителна квалификация

  • над 20 посетени външни обучения годишно