Защитете важната бизнес информация и осигурете съвместимост с регулаторните изисквания

Намалете оперативните разходи, като плащате само за използваните ресурси

Осигурете надеждно съхранение на данните и непрекъсваемост на бизнеса

Повишете ефективността и постигнете прозрачност и по-добро управление на разходите, свързани с ИТ