Банка ДСК вече работи със система за резервни копия на данни

„Във всяка фаза от реализацията на проекта разчитахме на отзивчивост, професионализъм и експертно мнение на екип, който не прави компромис с качеството на предоставяните решение и услуги“, коментира Ивайло Деков, ИТ директор в Банка ДСК.

Име на проекта: Система за резервни копия на данни от Mainframe и отворени системи

Възложител: Банка ДСК ЕАД

Изпълнител: Мнемоника АД

Начало и край на проекта: 06.01.2014 – 12.12.2014

Бюджет: над 500 000 евро

Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор

Резултат

ИТ решението включва високо специализирани устройства (EMC DLM) за създаване на резервни копия на данни от IBM mainframe системи, като устройствата кореспондират и записват данните в дедуплициран и компресиран вид върху много производителни системи за съхранение (EMC DataDomain).

Подобрения

Новата система спомага за повишаване на ефективността чрез:

  • ускоряване на бекъпа близо 2 пъти;
  • намаляване на използваното пространство близо 10 пъти чрез средствата на компресията и дедупликацията;
  • намаляване на времето за възстановяване на данни до 5 пъти;
  • осигуряване на възможност за бърз и надежден бекъп на данните от IBM mainframe системите на банката;
  • отпадане на необходимостта от използването на роботизирана лентова библиотека, морално остаряла и заемаща много физическо пространство;
  • постигане на по-голямо удобство и простота на работата по управлението на процеса по резервиране и архивиране на данни.

Възможности

Системата представлява централизирано решение с много опции за надграждане и пренастройка, което прави защита и резервни копия на данни при източника. Подходящо е за внедряване в почти всеки център за данни.
Повече за проекта можете да прочетете в Computerworld.