Мнемоника подкрепя инициативата „Together we make DIGITAL HEALTH accessible“

Мнемоника като съосновател на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването подкрепя стартиралата от тях инициатива „Together we make DIGITAL HEALTH accessible“. Инициативата има за цел да позиционира България като една от бързо развиващите се в последните години дестинации в Европа, за разработване на дигитални здравни решения. Чуйте посланието на Вихрен Славчев и се присъединете към нас за по-ефективно и устойчиво здравеопазване, базирано на данни и технологии и достъпни цифрови решения. Линк за регистрация.