КИБЕРСИГУРНОСТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЛИ КАК ДА ГРАДИМ ДИГИТАЛНО ДОВЕРИЕ

В последните години темата за защита на данните във всички публични сектори взе превес и стана акцент в политиките на всяка една държава.
Здравеопазването, освен че е един от най-големите и сложните социално-икономически сектори във всяка държава, изисква и системен, и целенасочен подход на управление на данните и процесите, така че да се справя успешно с предизвикателствата в сферата.

Изминалата една година доказа на света, че не може да има успешна икономика без добро здравеопазване, което още повече засили нуждата от използването на дигитални решения в сектора и необходимостта от сигурност и контрол върху процесите. Бързият темп на развитието на технологиите води до прогрес в тази сфера, но и създава предпоставки за повече кибератаки, чиито щети могат да нанесат сериозни последствия за всяка здравна структура.

Идетифицирайки нуждата от по-добра защита на здравните системи, данните и потока на информация и по-доброто познание за киберзаплахите в сектора, Мнемоника заедно с Български Клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, ви каним на онлайн събитие, което ще разгледа нивото на киберзащитата в лечебните заведения, съхранението на данни и често срещани заплахи. Ще представим принципна архитектура на киберсигурността в лечебните заведения, с добри практики от силно дигитализирана болница в Швейцария, както и отделните вектори на атака. Ще коментираме и резултати от анкета, проведена сред директори на болници, медицински специалисти и IT специалисти, която ще формира „кибериндекс“ (нивото на познание и защита) в сектора, за целите на по-доброто управление защитата на информацията и системите в сектора.