Информационна и киберсигурност за всеки

В съвременния свят ни заливат различни термини – здравни, цифрови. Част от тях, които чуваме  всеки ден, са киберзащита, киберсигурност, център за управление на сигурността или security operations center (SOC).

Представяме ви кратко видео, от което може да чуете повече за това какво представлява един security operations center.

SOC се състои от хора, машини, системи и алгоритми, които проверят вашата сигурност 24/7.

Доскоро битуваше схващането, че SOC е предназначен само за големите организации, но той вече е достъпен и за отделния потребител, защото всички ние имаме информация. Предназначен е за всяка една организация или личност, които имат информация и искат да я защитят. Всеки, който е отворил своя цифров свят към физическия свят. Всеки, който има интернет страница, портал, обменя информация по цифров канал, извършва онлайн обучения, онлайн срещи или иска да защити модерното си златo – в случая това е информацията.

Ще се радваме да се свържете с нас на [email protected], за да ви покажем какво представлява един център за киберзащита на практика. Ще видите също какво се случва, когато оставите компютъра си включен, без наблюдение, да научите повече за онлайн живота, който водят вашите системи, когато вие не сте на линия.