Публикации

Вихрен Славчев: „Висшият мениджмънт е най-критичното звено за киберсигурността на една организация“

Обратна връзка: „Кибер събитие – Мнемоника и Акронис“

Информационна сигурност за бизнес клиенти от всички сегменти

Мнемоника е сред най-ефективните ИТ компании за 2018