Публикации

Вижте интервюто на Вихрен Славчев в сп. Forbes България

Банка ДСК вече работи със система за резервни копия на данни