Обратна връзка – „Кибер събитие: Мнемоника и Акронис“ – Пловдив, 11.02.2020