Обратна връзка – “Кибер събитие: Мнемоника и Акронис” – Пловдив, 11.02.2020