На страниците на сп. Икономика и в Economic.bg

Изпълнителният директор на Мнемоника Вихрен Славчев говори за значението на защитата на данните в настоящия момент в две интервюта – за сп. Икономика и в сайта Economic.bg.

В сп. Икономика той отбелязва, че пробивите в защитата стават предимно поради незнанието на онези, които са атакувани. Информацията е новото злато. Тя е много по-лека, навсякъде е и в сравнение с благородния метал е доста по-трудно да бъде защитена.

В Economic.bg Вихрен посочва, че светът е твърде динамичен и трябва да отговаряме на киберзаплахите с правилните инструменти.

Няма човек, който да не разполага с данни, и трябва да се внимава. Има правила, които да бъдат спазвани, за да се държи информацията в здравословно състояние, казва Вихрен.

Комуникацията най-често се осъществява чрез електронна поща и всеки трябва да знае, че получи ли непоискани писма, трябва да внимава.

Още може да прочетете в интервюто.