Мнемоника с кандидатура в конкурс на БАИТ

откриване на киберзаплахи
Категория „Успешен български ИКТ продукт/услуга“

По данни на Cybersecurity Ventures киберпрестъпността в глобален мащаб ще нанесе щети за повече от 6 трилиона долара през 2021 г., превръщайки сигурността в една от най-важните сфери на обществения и икономически живот.

Над 4300 са разследваните инциденти, след като Мнемоника разработи решение за киберзащита – център за управление на киберсигурност SOC Mnemonica. Това е специализирано звено за своевременно откриване и неутрализиране на киберзаплахи, което извършва превенция на информационни пробиви, анализира и разследва инциденти и проследява поведението на потребителите.

Целта на продукта е да се приложи най-високо ниво информационна сигурност и защита на най-важните дигитални ресурси на организациите. Мнемоника е доверен партньор в сферата на киберсигурността на топ 10 от българските банки и телекоми вече повече от десетилетие.

Само част от компаниите, доверили се на това решение, са AG Capital и „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД. В момента в АСВ над 400 служители във всички офиси на организацията се възползват от надеждност, гъвкавост и безпроблемна администрация на дигиталния достъп.

“Oт средата на тази година използваме център за управление на киберсигурността, като решението ни даде добра основа за превенция, анализ и проследяемост. Намалихме до минути времето за реакции на потенциални киберинциденти. Решението предлага агрегиране на всички записи и извеждане/отчитане на важните събития – за да се прецени дали случващото се не изглежда като част от систематични опити за пробив отвън“, каза Стоян Ангелов, ръководител отдел „Информационни и комуникационни технологии“ в „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД.

Най – сериозните ползи от използването на SOC са:

 • мониториране в реално време на инцидентите и отсяване само на значимите;
 • ранно откриване на опити за пробиви;
 • превенция за изтичане на информацията;
 • разследване на киберинциденти от специалисти.

Използването на услугата не затруднява работата на системите и служителите. Човешкият фактор винаги е уязвимо звено в защитата, затова е взет под внимание при разработването на продукта.

Решението в числа и факти:

 • Компании от сферата на услугите и финансите вече се възползват от SOC.
 • 10 предотвратени реални атаки за периода от стартирането на услугата досега.
 • Могат да бъдат спестени разходи за киберсигурност и предотвратяване на инциденти в размер на до 50 % при използването на SOC като услуга.
 • Екипът на Мнемоника осигурява защита на над 1000 души в съответните клиентски организации.

Повече за системите за информационна сигурносст на Мнемоника може да видите тук

Security Operations Center улеснява и ускорява поддържането на киберзащита и разследването на инциденти като осигурява:

 • бърза реакция – специално подготвени кибер анализатори могат да поемат работата по инцидент във времеви интервал до 30 мин. след откриването му;
 • повишена ефективност (в зависимост от избрания пакет на услугата)- производителността на хората може да бъде повишена над 10 пъти, в резултат на използването на върхови технологии. Намаляването на false positive събитията е в размер на до 90 %.
 • ограничаване на човешка грешка – чрез комбинацията от системи и специалисти може да бъде наложена защита на 100 % от хората, работещи дистанционно.

Използването на услугата и център за управление на киберсигурност SOC Mnemonica може да бъде в помощ на всички потребители, независимо от големината на организацията или сектора.