Дигитална трансформация на здравеопазването

На 11 декември, Български Клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването ще проведе дискусията, посветена именно на дигиталната трансформация на здравеопазването и важността й за функционирането на системата. В дискусията ще вземе участие Вихрен Славчев – изпълнителен директор на Мнемоника.

Дигиталната трансформация на здравеопазването се очерта като една от най-важните теми в последните кризисни за целия свят месеци. Здравните системи се изправиха пред предизвикателството бързо да адаптират процесите си към работа в епидемични условия, така че да опазят здравето на населението. Здравеопазването се открои като стратегически за националната сигурност на държавите отрасъл, а дигитализацията като непреодолим фундамент, както за ефективно лечение на гражданите и за правилното функциониране на сектора, така и за стабилизиране на държавите.

В рамките на събитието ще бъдат дискутирани технологичните похвати за изграждане на дигитално здравеопазване и необходимостта от цялостен подход за създаването на работещ за всички заинтересовани страни механизъм. Ще се разгледа ролята на данните в сектора и защо те са най-ценния капитал на здравеопазването. В последната част на дискусията ще обърнем внимание на нуждата от нови умения за медицинските специалисти в бързо развиващата се технологична среда, какви са икономическите измерения на здравния сектор и защо той продължава бъде сред най-бързо растящите отрасли на икономиката.

11 декември | 15:00 – 17:00 часа