Публикации

Стоян Костов се присъедини към мениджърския екип на Мнемоника