Стоян Костов се присъедини към мениджърския екип на Мнемоника

Стоян Костов вече е мениджър „ИТ инфраструктура и мрежи“ в Мнемоника. Преди това Стоян е оглавявал сектор „ИТ инфраструктура“ в Райфайзенбанк България. Повече от 15 години е работил в А1, 10 от тях е ръководил сектор „Системна администрация“.

Стоян Костов ще ръководи стратегическо за Мнемоника звено, свързано със съхранението и обработката на данни. Завършил е Техническия университет в София, специалност „Информационни технологии“.