Мнемоника затвърждава позициите си в киберсигурността с ключово мениджърско назначение

Дончо Дончев е мениджър „Управление на услуги и информационна сигурност“ в Мнемоника. Над 15-годишният му опит в ИКТ е придобит във финансовия сектор, телекомуникациите и производствени компании.

Завършил е Техническия университет в София, специалност „Комуникационна техника и технологии” с професионална квалификация „Инженер по телекомуникации“.

Дончо Дончев притежава експертиза в сферите на информационната сигурност, мрежи и телекомуникации, процедури и регулаторна съвместимост. Позицията му е създадена в отговор на плановете на Мнемоника за още по-голям растеж. Дончо ще ръководи екипите на компанията, съставени от висококвалифицирани специалисти по киберсигурност, отговарящи за предоставянето на най-качествените услуги на клиентите.