Киберсигурността и човешкият фактор

Мнемоника организира първата си киберзакуска на 27 февруари. Близо 30 експерти посетиха събитието, което беше посветено на киберсигурността и човешкия фактор.

Бизнес закуската се организира от Мнемоника със съдействието на McAfee и Solytron.

Дончо Дончев, мениджър „Управление на услуги и информационна сигурност“ в Мнемоника, и Вихрен Славчев, съосновател и изпълнителен директор на Мнемоника, споделиха за това какво е киберсигурност от следващо поколение