През пролетта се срещнахме с много млади хора в София и Благоевград

Мнемоника представи своята дейност на 15-та международна конференция по информационна сигурност и съхранение на данни