Информационна сигурност за бизнес клиенти от всички сегменти

Наскоро Мнемоника бе избрана от А1, водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България, за партньор в изграждането на A1 Security Cloud. A1 Security Cloud е набор от услуги, които заедно създават цялостно решение за информационна сигурност, предназначено за бизнес клиенти от всички сегменти. Използването на A1 Security Cloud гарантира съответствие на българските компании с Общия регламент за защита на личните данни в ЕС (GDPR).

„A1 Security Cloud е иновативно решение, за осъществяването на което работихме съвместно с партньор на A1 България – Мнемоника. Избрахме техния екип, тъй като през годините се е доказал на пазара на продукти и услуги за киберсигурност“, сподели Мария Мънзова, мениджър „Фиксирани услуги за корпоративни клиенти“, А1 България.

Предоставеното от Мнемоника високотехнологично решение може да се използва от клиентите на А1 „като услуга“ с месечни плащания без необходимост от значителна инвестиция в инфраструктура и софтуерни лицензи. Организациите могат да изградят инфраструктура, която позволява надграждане и скалируемост на ресурсите. A1 Security Cloud е разработено от Мнемоника така, че да е достъпно за клиенти от всички индустрии и бизнес сегменти и се внедрява според конкретните изисквания.

„Високо ценим оказаното ни доверие за изграждането на A1 Security Cloud и сме доволни от постигнатия краен резултат. Чрез облачно базирана инфраструктура, инсталирана в професионален център за данни на А1 България, предлагаме на техните клиенти софтуерни продукти от реномирани доставчици“, каза Вихрен Славчев, съосновател и изпълнителен директор, Мнемоника.