Мнемоника споделя опит в сферата на киберсигурността на Forbes Healthcare Summit 2022

КИБЕРСИГУРНОСТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЛИ КАК ДА ГРАДИМ ДИГИТАЛНО ДОВЕРИЕ