Sofia CyberSec 2020

Мнемоника взе участие на престижната конференция CyberSec в София

„Next Generation Firewall as a Service” – Mnemonica представи бъдещето на информационната сигурност чрез интерактивен уебинар, в който показа и атака чрез SQL инжекция

Вихрен Славчев призова за навременни реакции при криза с кибер сигурността по време на онлайн форум за дигитални финанси

Вихрен Славчев: „Висшият мениджмънт е най-критичното звено за киберсигурността на една организация“

Информационна сигурност за бизнес клиенти от всички сегменти