Еврофинансирането по оперативна програма изисква да имате подходящ партньор и план за действие

Mnemonica JSC

Директива МИС 2

Mnemonica & Sealpath

Мнемоника и Sealpath

Mnemonica & Fudo

Мнемоника & Fudo Security

Мнемоника & CloudFlare

Мнемоника споделя опит в сферата на киберсигурността на Forbes Healthcare Summit 2022