Откриване, разследване и реакция на заплахите от крайните точки