Мнемоника представи своята дейност на 15-та международна конференция по информационна сигурност и съхранение на данни

dsc00067_edit

На 29 септември 2016 г. Петко Пенелски, търговски директор на Мнемоника, взе участие на 15-та международна конференция по информационна сигурност и съхранение на данни „Критичното значение на информационната сигурност и съхранението на данните за бизнеса и администрацията“. Оценката и откриването на заплахите в центъра за данни и облака бяха основни акценти в представянето на Петко Пенелски.

Събитието бе проведено под патронажа на Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, със съдействието на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Министерство на отбраната.

Инициативата е насочена към мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност, от всички сфери на икономиката. В 15-то издание на конференцията участие взеха както български, така и международни експерти. Над 200 участници имаха възможност да се запознаят с най-актуалните технологични решения в областта на информационната сигурност и съхранението на данните.