GDPR експертизата ни е част от издание, посветено на К100

Вихрен Славчев участва в специалното издание, посветено на „Капитал 100 – най-големите компании в България“ за 2017 г. Някои от акцентите в интервюто са характеристиките на Общия регламент (GDPR), защо личните данни трябва да бъдат защитени, както и какви организационни и технологични промени трябва да се предприемат.