Съгласие за обработване на лични данни с цел директен маркетинг

Здравейте, приятели!

Във връзка с изпълнението на законовите изисквания за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни и въвеждане в сила на новата директива за лични данни GDPR.

Мнемоника АД Ви кани да потвърдите желанието си личните ви данни да бъдат обработвани със следните цели:

Директен маркетинг – да получавате рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на Мнемоника АД, която да се изпраща на посочения от вас електронен адрес, или да бъде съобщавана по телефона.

Бихме искали да Ви изпращаме информация за дейности, услуги и събития на компанията, които биха могли да представляват интерес за Вас.

Мнемоника АД е администратор на лични данни, с Удостоверение № 391138 на Комисия за защита на личните данни, обработва лични данни по всички допустими от приложимото законодателство начини, с автоматични или други средства. Съгласието Ви се отнася както за предоставените пряко от Вас лични данни, така и за такива, събрани или получени от Мнемоника АД в изпълнение на законови задължения на компанията или от публично достъпни регистри с информация.

Мнемоника АД спазва законодателството за защита на личните данни в
Европейския съюз и България. Имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за Вас, както и правото да поискате корекция в тази информация, ако тя е неточна.

За да потвърдите съгласието си за получаване на такава информация, моля да попълните долните полета. Ако го направите ще може в бъдеще да се отпишете по всяко време.

Благодарим, за желанието да сме във връзка с Вас и в бъдеще!

 

    Директен маркетинг - декларирам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на Мнемоника АД, която да се изпраща на посочения от мен адрес или на електронния ми адрес, или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/на личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на Мнемоника АД;