Cyber AI Analyst: Как да увеличите Вашия екип по сигурността

Участниците в уебинара на Мнемоника и Darktrace видяха при демонстрация на живо как Cyber AI Analyst разследва подозрителната активност и прекратява последващи действия, които са извън модела на поведение. В детайли беше показан продуктът, който емулира човешки мисловни процеси, но разследва киберзаплахите със скоростта на машина. Използващите Cyber AI Analyst на Darktrace отчитат 92% намаление на времето, необходимо за разследване на инциденти и изготвянето на съответните анализи и заключения. Технологията има редица ключови предимства като:

– автоматизация на разследвания;

– приоритизиране на инциденти;

– създаване на доклади;

– безпроблемна интеграция.

Във видеото по-долу може да проследите целия уебинар. За всякакви въпроси и за осигуряване на безплатен пробен период може да се свържете с нас.