GDPR
General Data Protection Regulation

Какво е GDPR и засяга ли ни?

GDPR е Общият регламент за защита на личните данни. Той е приет през май 2016 г. и влиза в сила на 25 май 2018 г. Дотогава организациите по света, които събират и обработват данни на граждани на ЕС, трябва да отговарят на изискванията. В противен случай ще им бъдат наложени сериозни глоби, водещи до значителни финансови загуби.

Задължителни стъпки, които трябва да направим, за да бъдем изрядни

Какво може да се случи, ако не отговаряте на изискванията?

Неспазването на изискванията може да доведе до големи финансови санкции. Глобите са в размер до 20 млн. евро или 4% от годишния оборот на предходната финансова година – взема се по-високата сума от двата показателя.

Как Мнемоника може да помогне на компанията ви да се синхронизира с изискванията на GDPR?

Първа стъпка

Изготвяне на GAP анализ

Екипът на Мнемоника изготвя GAP анализ за това доколко действащите в компанията организационни и технологични практики отговарят на изискванията на GDPR. Експертите ни са на разположение да извървят заедно с вас пътя до достигане на пълна съвместимост с новите изисквания, включително с осигуряването на работещи технологични решения. Трябва да се има предвид, че разликата с досега действащите регулации е, че дадена технология не просто трябва да е внедрена. Много по-важно е да може да се демонстрира, че личните данни, с които организацията оперира, са надеждно защитени.

Втора стъпка

Препоръки

На база на GAP анализа екипът на Мнемоника изготвя препоръки, съобразени със спецификата на вашата компания.

Трета стъпка

Обучение

Обучението се извършва в работната среда на организацията. Участниците получават материалите в електронен формат. Съдържанието е основано както върху практическия опит на екипа на Мнемоника в сферата на съхранение и защита на данните, така и върху утвърдени стандарти за информационна сигурност като ISO 27001.

Четвърта стъпка

Решения и подбор на продукти

За Mnemonica

От 2009 г. дейността на Мнемоника е фокусирана основно върху сигурност и защита на данни. От основаването си до сега компанията има повече от 600 успешно реализирани проекта за над 100 клиента. В момента много от нашите клиенти и партньори преминават през процеса на подготовка за GDPR, разчитайки на експертизата на екипа ни.

Накратко: